15 Th11 2021

Kỹ năng thuyết trình là gì mà quan trọng đến công việc của bạn?
Ở thế kỉ 21 này, đặc biệt là trong thời đại 4.0, những ai biết thuyết trình tốt, có khả năng nói trước đám đông, biết cách nói chuyện thuyết phục người khác thì sẽ nắm được cơ hội thành công hơn. Kỹ năng thuyết trình quan trọng như thế nào chắc ai cũng hiểu rõ. Dù là sinh viên, nhân viên hay lãnh đạo đều phải thuyết trình trong công việc cũng như học tập. Vậy làm thế nào để hiểu được khá...