01 Th4 2021

CEO Đặng Tiến Dũng được bầu làm chủ tịch CLB DN Tiên Phong Sài Gòn

Chuyên gia Đặng Tiến Dũng, Sáng lập & chủ tịch của tổ chức giáo dục MindTalk Talent vừa được bầu làm Chủ tịch CLB DN Tiên Phong Sài Gòn (VBC Sài Gòn).

Đây là vị trí cao quý trong câu lạc bộ dành cho những đóng góp, uy tín của Đặng Tiến Dũng trong quá trình gần 6 năm đồng hành cùng CLB DN Tiên Phong Việt Nam.
Trước đó, ông cũng đảm nhận vai trò Phó Tổng Thư Ký VBC Sài Gòn , sau đó đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Chủ tịch Phụ trách Đào tạo.

Mr Đặng Tiến Dũng

Trên cương vị mới, Đặng Tiến Dũng sẽ xây dựng VBC Sài Gòn ngày càng phát triển hơn nữa để cùng VBC VN mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
CLB DN Tiên Phong Sài Gòn và CLB DN Tiên Phong Cộng Đồng (VBC Cộng Đồng) là hai câu lạc bộ trực thuộc VBC Việt Nam.