19 Th4 2021

Công ty nội thất USOFA – Chia sẻ chủ đề : Con Đường Thành Công

Công ty nhỏ hay lớn chưa quan trọng

Quan trọng là làm tất cả mọi việc với tình yêu lớn lao

Không có nhỏ thì không có lớn.

Không có lớn thì không có nhỏ.

Nhỏ và lớn đều tạo nên giá trị riêng của nó.

Công ty có giá trị bao nhiêu không quan trọng bằng việc tạo được giá trị đến bao nhiêu người.

Mà gần nhất là CBNV nhận được giá trị và khẳng định được giá trị bản thân.

——————————————

Chương trình giao lưu đào tạo cùng quản lý cấp trung và lãnh đạo công ty nội thất USOFA – chủ để Con đường thành công – chìa khoá đột phá sự nghiệp 2021.

Công ty có giá trị xuất khẩu khá ấn tượng về sản phẩm nội thất sang nước ngoài.

Cảm ơn đôi bàn tay khéo léo và tình yêu đối với sản phẩm của anh chị em CB công nhân viên tại nhà máy.

Chúc công ty có nhiều thành tựu trong tương lại.

Tiếp tục là sự đồng hành cùng chuyên gia Đặng Tuấn Tiến sứ mệnh đào tạo truyền cảm hứng.

 

Dưới đây là những cảm nhận của người tham gia buổi chia sẻ: