01 Th3 2021

Khai giảng khóa học đặc biệt: Nghệ thuật nói truyền cảm hứng

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC ĐẶC BIỆT.. dành riêng cho anh chị em đăng ký trước Tết.
3 Cấp độ nói
1. Nói theo thói quen
2. Nói có kỹ năng
3. Nói một cách có nghệ thuật …
Chúng ta chưa tự tin là do những nói quen cũ không được tốt. Ảnh hưởng đến cách mà bạn nói.
Để thành công và khác biệt bạn cần thay đổi thói quen …
Việc gì cũng thế, làm nhiều thì sẽ kỹ, dẫn đến có năng suất cao.
Nhưng nếu muốn trở nên đặc biệt, chắc chắn bạn cần sáng tạo, tôi luyện và học tập thật nhiều, lắng nghe thật nhiều để sở hữu NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN đầy cảm hứng..
Cùng điểm qua các hình ảnh trong buổi khai giảng ngày 01/03/2021