Chủ tịch Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Tiên Phong Sài Gòn
Phó Chủ tịch phụ trách đào tạo CLB Doanh nhân tiên phong Sài Gòn
Phó Tổng Thư Ký CLB Doanh Nhân Tiên Phong Việt Nam.
Co-Founder Hội thiện nguyện Từ Thiện Group