Cố vấn và làm giám khảo cho các cuộc thi khởi nghiệp E!contest
( Đại Học Ngoại Thương)
Giao lưu chia sẻ & đào tạo 300 sinh viên các trường đại học
(ĐH Kinh Tế Luật, ĐH Tài Nguyên Môi Trường, ĐH Lao Động Xã Hội CS II, ĐH Ngoại Thương, ĐH Mở Tp.HCM)