• 15.08.2017 – 20.10.2020

  Tổ chức giáo dục & kỹ năng MIC Talent (Hiện nay là MindTalk Talent).
  Vai trò: Sáng lập & điều hành. Trực tiếp đứng lớp đào tạo và huấn luyện nhân sự cho hơn 30.000 Học viên Doanh nhân, Lãnh đạo doanh nghiệp, cộng đồng tri thức, sinh viên… khắp cả nước.

 • Một số hình ảnh

 • 21.09.2019 – 21.12.2020

  Mạng Xã Hội Hahalolo.
  Vai trò: Giám đốc đào tạo & phát triển. Trực tiếp biên soạn, xây dựng và phối hợp các phòng ban, thực thi các chương trình đào tạo. Cấp độ cơ bản đến chuyên sâu. Đồng thời đại diện công ty gặp gỡ nhà đầu tư, có kinh nghiệm trực tiếp làm việc cùng thanh tra chính phủ, đại diện các cơ quan tổ chức, ban ngành.

 • Một số hình ảnh

Mắt sáng, giọng đa dạng: Bắc Trung Nam. Có kinh nghiệm đào tạo cho cả nước: Miền Tây, Trung, Bắc , Nam… Trong quá trình làm việc đã tích luỹ được những mối quan hệ có ích cho sự nghiêp, đồng thời cũng đạo được sự uy tín của mình với Cộng đồng doanh nhân, tri thức, báo chí, nhà đào tạo, tổ chức, hiệp hội doanh nhân, Câu lạc bộ…. Truyền động lực và cảm hứng trong lĩnh vực Bán hàng, bán hàng hội thảo, thiết lập mục tiêu, chốt sale… Chạm đến trái tim của học viên qua từng bài giảng.