26 Th4 2023

NGHỆ THUẬT TỰ TIN TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Buổi 1 với rất nhiều nội dung thú vị cùng chuyên gia Đặng Tiến Dũng
Khoá: NGHỆ THUẬT TỰ TIN TRƯỚC CÔNG CHÚNG.

“Một trong những câu nói hay nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Tôi có thể vượt qua những khó khăn này”. Thái độ tích cực đó sẽ củng cố nội lực và sự tự tin của bạn”

3 Cấp độ nói
1. Nói theo thói quen
2. Nói có kỹ năng
3. Nói một cách có nghệ thuật …

Chúng ta chưa tự tin là do những nói quen cũ không được tốt. Ảnh hưởng đến cách mà bạn nói.
Để thành công và khác biệt bạn cần thay đổi thói quen …
Việc gì cũng thế, làm nhiều thì sẽ kỹ, dẫn đến có năng suất cao.
Nhưng nếu muốn trở nên đặc biệt, chắc chắn bạn cần sáng tạo , tôi luyện và học tập thật nhiều, lắng nghe thật nhiều để sở hữu NGHỆ THUẬT TỰ TIN TRƯỚC CÔNG CHÚNG đầy cảm hứng..

Hẹn gặp anh chị buổi 2 nhé.

Trân trọng
Yêu thương
Biết ơn.
#dangtiendung #thuyendang
#mindtalktalent #Gvc #asana
#chuyengiadaotao