15 Th10 2023

Kết thúc khoá tu: SỐNG TRONG TỈNH THỨC Tại Thiền Viện Viên Không Ni do SƯ NI TRƯỞNG: LIỄU PHÁP làm trưởng ban, cùng quý hơn 40 Ni sư và 40 tình nguyện viên tổ chức. Chuyên gia Đặng Tiến Dũng  vinh dự khi được nhận món quà rất đặc biệt từ Tiến Sĩ, Ni Sư Trưởng Liễu Pháp - PHÓ KHOA, KHOA ANH VĂN PHẬT PHÁP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN. “Ai thường biết Chánh niệm Trọn vẹn với chính mình ...