15 Th10 2023

Kết thúc khoá tu: SỐNG TRONG TỈNH THỨC Tại Thiền Viện Viên Không Ni do SƯ NI TRƯỞNG: LIỄU PHÁP làm trưởng ban, cùng quý hơn 40 Ni sư và 40 tình nguyện viên tổ chức. Chuyên gia Đặng Tiến Dũng  vinh dự khi được nhận món quà rất đặc biệt từ Tiến Sĩ, Ni Sư Trưởng Liễu Pháp - PHÓ KHOA, KHOA ANH VĂN PHẬT PHÁP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN. “Ai thường biết Chánh niệm Trọn vẹn với chính mình ...

15 Th10 2023

Mỗi một hành trình đi qua đều quan trọng và cần thiết. Nó mang đến cho bạn những chất liệu quý để kiến tạo nên cuộc đời giá trị hơn. Chuyên gia Đặng Tiến Dũng vinh dự khi là một Trainer để đóng góp chút công sức tại Liên chi hội đào tạo BĐS Việt Nam. (VNREEA) Cảm ơn Chủ Tịch VNREEA: TS Lê Khắc Hiệp - PCT Vingroups và BCH Liên chi hội đã rất tâm huyết với lĩnh vực đào t...