01 Th2 2024

👑  QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI : CHIẾN LƯỢC HIỆU QUẢ CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Sự thay đổi là một chu trình tuần hoàn trong cuộc sống và môi trường kinh doanh. Đôi khi, nó mang lại cơ hội lớn để cải thiện và phát triển, nhưng cũng thường gây ra sự không chắc chắn và khó khăn. Quản trị sự thay đổi không chỉ là vấn đề của việc đối mặt với những biến đổi, mà còn liên quan đến cách chúng ta thí...

27 Th1 2024

BÍ QUYẾT QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ NĂNG LƯỢNG Trong đời sống hiện đại, kỹ năng quản lý thời gian và năng lượng được xem như một trong những bí quyết thành công của mỗi cá nhân. Việc quản lý thời gian và năng lượng một cách hiệu quả giúp con người cân bằng được quỹ thời gian cá nhân - công việc cũng như rèn luyện khả năng quản trị thông qua quá trình lên kế hoạch, tổ chức thời gian cho từng...

27 Th1 2024

“𝐗𝐚̂𝐲 𝐃𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩” Tạo ra và duy trì mối quan hệ với những người đồng hành và người hỗ trợ trong sự nghiệp là một chìa khóa quan trọng đối với sự thành công cá nhân. Bằng cách xây dựng hiệu quả mạng lưới liên kết với đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, và những người khác, bạn đặt mình trong tình thế thuận lợi để hỗ trợ cộng đồng và được hỗ trợ chân ...

27 Th1 2024

“𝐋𝐨̣̂ 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐚́ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐮̛̣ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐐𝐮𝐚̉” Việc xây dựng một chiến lược phát triển cá nhân là vấn đề "cấp thiết" mà mỗi cá nhân đều cần để phát triển năng lực tự thân, giúp chúng ta có định hướng rõ ràng về tương lai, giá trị cốt lõi cá nhân trong sự nghiệp. Việc xây dựng một lộ trình phát triển cá nhân rõ ràng cũng giúp chúng ta quản lý tốt hơn thời gian, ti...