13 Th7 2021

Quản Lý Thời Gian Để Làm Việc Hiệu Quả

Quản lý thời gian được hiểu là quá trình lên kế hoạch tổ chức thời gian cho từng hoạt động công việc, từng chi tiết cụ thế, đã liệt kê cho tới khi có thể hoàn thành. Thời gian vốn dĩ là có hạn nên nếu bạn không quản lý thời gian hiệu quả thì công việc sẽ không đạt được như mong muốn

 

Để đánh giá quản lý thời gian hiệu quả là gì cần dựa trên chất lượng công việc tạo ra, không phải dựa theo những tiến độ nhanh hay chậm. Cùng với những người quản lý hiệu quả thì sẽ làm được nhiều công việc hơn dù trong 1 khoảng thời gian nhất định, và chất luộng công việc tốt hơn rất nhiều. Điều này đảm bảo được năng suất, tiết kiệm được thời gian hoàn thành công việc.