Chuyên gia đào tạo Đặng Tiến Dũng

13 Th7 2021

Nghệ Thuật Động Viên – Trao Quyền – Trao Việc

Đừng chỉ động viên suông, mà hãy động viên một cách chân thành.

Đừng nghĩ rằng người lao động, nhân viên hay người làm của bạn không đủ thông minh để biết rằng bạn đang động viên họ một cách qua loa, cho có.

Theo quyển “Phi lý trí” của Dan Ariely, thì ()% hành động trong đời của chúng ta là dựa trên cảm xúc. Chính vì vậy, nhà lãnh đạo cần biết rõ tầm quan trọng của việc tạo cảm xúc tích cực cho nhân viên bằng những lời động viên đối với sự thành công của doanh nghiệp.

Chuyên gia đào tạo Đặng Tiến Dũng
Nghệ Thuật động viên – trao quyền – trao việc Chuyên gia Đặng Tiến Dũng

Nguyên tắc cơ bản của việc động viên là đúng lúc, kịp thời, và có thể tác động điểm mạnh của người được động viên. Có 2 phương pháp động viên cơ bản mà nhiều nhà quản lý có thể áp dụng: khen ngợi và khiêu khích.

Hai loại hình này tùy thuộc vào mẫu hình tâm lý của người nhân viên làm việc như thế nào. Một số người có khi bị khiêu khích bằng những câu đại loại như “anh như thế này mà lại làm việc không ra gì như vậy?” Hoặc “với năng lực của anh thì phải đạt được những mức thành công cao hơn nhiều”… Và sau đó thì họ dễ dàng đạt được sự thành công mỹ mãn.