12 Th11 2020

Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới" - Malala Yousafzai Với nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả của một ngày làm việc. Kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn còn đó đến 20 năm sau. Và niềm vui to lớn đối với những người thầy là: Những người “LỮ KHÁCH” từng qua sông vẫn nhớ và ghé thăm “NGƯỜI LÁI ĐÒ” năm ấy. ...